Polisi Cwcis

Os nad ydych chi eisiau derbyn categorïau penodol o gwcis ar Gwahanu: Rhoi Plant yn Gyntaf, gallwch eithrio o’u cael trwy newid eich gosodiadau cwcis trwy’ch porwr; bydd swyddogaeth cymorth eich porwr yn dweud wrthych sut i wneud hyn. Bydd angen i ni osod cwci er mwyn i ni allu cofio’ch dewisiadau y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r wefan o’r un porwr.

Sut mae Splitting Up: Put Kids First yn defnyddio cwcis: Mae cwcis yn ein galluogi i nodi eich dyfais, neu pa bryd y gwnaethoch fewngofnodi. Rydym yn defnyddio cwcis nad oes o reidrwydd eu hangen i’ch galluogi i symud o amgylch y safle neu i ddarparu rhai nodweddion sylfaenol penodol. Rydym yn defnyddio cwcis i hybu ymarferoldeb y wefan trwy storio eich dewisiadau, er enghraifft. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i’n helpu i wella perfformiad ein gwefan er mwyn darparu gwell profiad i chi fel defnyddiwr.

Nid ydym yn gwerthu’r wybodaeth a gesglir gan gwcis, nac yn datgelu’r wybodaeth i drydydd partïon, heblaw ble fo’n ofynnol gan y gyfraith (er enghraifft, i gyrff y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith).