Amdamon 'Splitting Up? Put Kids First'

Splitting Up? Put Kids First yn le diogel ar-lein ble gall rhieni sydd wedi gwahanu roi trefn ar sut fyddant yn cefnogi a gofalu am eu plentyn. Mae’n cynnwys dau brif ran.

Y Cynllun Rhianta

Gwasanaeth ar-lein sy’n helpu rhieni i feddwl am drefniadau, rhannu syniadau a chofnodi penderfyniadau. Gall rhieni sydd wedi gwahanu weithio ar eu cynlluniau unigol yn defnyddio templed neu greu un o’r cychwyn.  Mae’r gwasanaeth hwn yn cymharu fersiynau ac yn amlygu ble nad ydynt yn cyd-fynd. Yna gall rhieni wneud newidiadau a chlicio i gytuno neu anghytuno. 

Cyfathrebu’n well

Gall fod yn anodd cytuno ar gynnwys cynllun a’i roi ar waith mewn bywyd beunyddiol. Mae Gwahanu: Rhoi Plant yn Gyntaf hefyd yn darparu fideos byr ac awgrymiadau i helpu rhieni i feddwl am sut yw’r ffordd orau i gyfathrebu, trafod a datrys problemau. Mae’r rhain wedi eu rhannu’n dri cham: Cychwyn arni, Trafod a Datrys.
Crëwyd y gwasanaeth ar-lein gan OnePlusOne. Mae OnePlusOne yn elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n creu adnoddau i helpu rhieni a theuluoedd.

 

Gall Splitting Up? Put Kids First helpu gyda nifer o wahanol sefyllfaoedd. Sut mae pethau i chi nawr?